]]>

Djøf

Den årlige lønforhandling

Din årlige lønforhandling er der, hvor du kan blive honoreret for din indsats i det forgangne år - og din mulighed for at blive klog på, hvad der er vigtigt for din chef, at du leverer i det kommende år.

Lønforhandling i jobbet

Når du skal til din årlige lønforhandling, er det vigtigt, at du er skarp på, hvad du har bidraget med siden din sidste lønforhandling. Men husk også det relationelle. Det er selvfølgelig vigtigt, hvilket konkret udbytte du får ud af din lønsamtale med chefen. Men det er mindst ligeså vigtigt, at du fortsat har en god relation til din chef efter jeres årlige lønforhandling.

Er du usikker på, hvordan du skal gribe din årlige lønforhandling an, så start med at tage den ned på jorden. I bund og grund er en lønforhandling en samtale mellem dig og din chef. Her taler I om, hvad du skal have i løn på baggrund af dine resultater og indsats.

Husk, at det handler om at indgå en aftale, som begge parter er tilfreds med. Tag derfor andet end løn med på din ønskeliste. Det kan fx være mere ferie, betalt avisabonnement, nedsat tid mv.

Uanset hvad du får ud af jeres samtale, så prøv at være positiv. Lad være med at blive negativ over jeres samtale eller resultatet af den. Og del det ikke med din chef, hvis det skulle være tilfældet.

Selvom I ikke bliver enige om en passende lønforhøjelse, så kvittér for det, du har opnået. Og brug samtalen til at finde ud af, hvad der skal til for at opnå den ønskede lønforhøjelse næste år. Ofte kan det være dit afsæt til at få mere med hjem, næste gang du forhandler løn.

Aktuel lønstatistik offentligt ansatte

Aktuel lønstatistik privatansatte

Trin i lønforhandlingen

Hverdagen

Hav fokus på at levere resultater og positionere dig selv. Deltag i Djøfs lønforhandlingskursus og bliv klædt på til din næste lønforhandling.

Før forhandlingen

Tag en snak med din chef et godt stykke tid inden selve forhandlingen om dine forventninger til din lønudvikling. Du kan eventuelt sende informationer om dine resultater og eventuelt statistik.

Forhandlingen

Få tip til, hvad du skal gøre - og hvad du ikke skal gøre til selve lønforhandlingen.

Afslutning på forhandlingen

Følg op på, hvad I har aftalt og hvem der gør hvad.

Lønforhandling

Er din arbejdsplads økonomisk ramt af coronakrisen, så overvej muligheder, der ikke indebærer en udgift nu og her. Det kan være:

 • ekstra ferie, ret til hjemmearbejde eller ned i tid til samme løn
 • en aftale om, at din lønstigning først gælder fra næste regnskabsår
 • bonus som kan udbetales, hvis du tjener ekstra ind til virksomheden.

Hvor ligger du i feltet?

Fokuser på din forhandlingsposition:

 • Hvordan har din indsats påvirket dit team/din afdeling og din chefs/arbejdspladsens vision og mål?
 • Hvad er det, du kan, som virksomheden har stor gavn af, og hvordan kommer det til udtryk?
 • Har der været ændringer i dine ansvarsområder eller opgaver?
 • Er du en nøglemedarbejder, og/eller har du en specialviden? 
 • Sidder du tæt på ledelsen/det politiske niveau?
 • Er du fleksibel?
 • Er du kulturbærer?

Du skal overveje virksomhedens aktuelle og konkrete situation: Hvordan er økonomien nu og fremadrettet? Afstem dine forventninger og dit udspil i forhold til de givne rammer og muligheder. Hvis du har en tillidsrepræsentant, så få input og sparring om lokale forhold og erfaringer.

 • Er det en privat eller offentlig arbejdsplads?
 • Er det en stor eller lille virksomhed?
 • Er virksomheden i vækst?
 • Har arbejdspladsen fået øgede bevillinger?
 • Har arbejdspladsen været igennem en afskedsrunde på grund af besparelser?

Afklar dine ønsker

Hvad er vigtigt for dig? Udover mere i løn er det fornuftigt at overveje alternativer til løn, særligt i de situationer, hvor mulighederne for en lønstigning kan være svære på grund af virksomhedens økonomi.

Hvad kunne være interessant for dig ud over lønnen? Det kan fx være ekstra frihed, ekstraordinær uddannelse, mulighed for at arbejde hjemme, opgaver, titel m.v.

Brug fakta

Brug værktøjet Tjek din løn, så du kan se, hvor du ligger i forhold til andre, som har samme profil og stilling som dig. 

Du kan også finde nyttig lønstatistik i vores publikationer på det private arbejdsmarked og på det offentlige arbejdsmarked.

Er du ansat i staten, kan du også finde nyttige statistiske oplysninger, som indeholder lønstatistik for statslige arbejdspladser. Det er et godt lønværktøj, som giver dig en præcis statistik på netop din arbejdsplads. 

Er du ansat i en kommune, kan du finde lønstatistik for de enkelte kommuner.

Begrund dit udspil

Lønstatistik kan ikke stå alene. Langt fra. Du skal kunne begrunde, hvorfor netop du skal have mere i løn. Kig bagud i forhold til hvilke resultater, du har leveret, og hvilke mål, du har været med til at opfylde.

Kig fremad og brug din chefs/virksomhedens (nye) prioriteringer og strategiske fokusområder i forhold til det, du kan/gør. 

Åbenhed om løn

På nogle arbejdspladser er der fuld åbenhed om løn. Den viden kan du bruge i din egen forberedelse, så du kan holde dit udspil op mod relevante kollegers lønniveau. Men til selve forhandlingen skal du udelukkende tage udgangspunkt i dine egne resultater og dit eget lønniveau. 

På mange offentlige arbejdspladser har man fuld åbenhed om løn og deler lønoplysninger forud for den årlige lønforhandling. På private arbejdspladser vil du oftest være nødt til at spørge dine kolleger. Gør det at tale om løn til en del af kulturen på din arbejdsplads.  

Del fakta og ønsker med din chef inden forhandlingen

Hvis du har nogle særlige eller uventede ønsker, som du tror, at din chef ikke selv tænker på, så kan det være en fordel at dele dine tanker med din chef et godt stykke tid inden forhandlingen. Det kan fx være, at du gerne vil have en ekstraordinær dyr uddannelse eller andet, som du ikke kan forvente, at din chef tænker af sig selv.  

Når du deler det med din chef inden forhandlingen, giver du nemlig mulighed for, at din chef kan overveje og undersøge, om det er muligt at imødekomme dine ønsker, inden I mødes til forhandlingen.

Har du tal på, hvordan lønudviklingen har været inden for dit område, som vil forbedre din forhandlingsposition, så kan det være en idé, at du deler dem med din chef inden forhandlingen.

Vær skarp på, hvad du vil opnå

Når du sætter dig ved forhandlingsbordet, skal dine ønsker, prioriteringer og din plan for forhandlingen være på plads. Hvis din chef spørger dig, hvad du ønsker og hvorfor, skal du være klar til at svare kort og præcist. 

På vores kursus- og arrangementside kan du finde lønforhandlingskurser, hvor du får input til din forberedelse af din lønforhandling, så du kan opnå det bedste resultat.

Hvis du er offentlig ansat, så overvej et klubmøde om lønforhandling, hvor I kan drøfte, hvordan forhandlingen håndteres. Det gælder både, hvis I har aftalt individuel lønforhandling, og hvis jeres tillidsrepræsentant forhandler. Konsulenter fra Djøf deltager meget gerne på klubmøder om lønforhandling.

Hvem spiller først ud? 

Forhandlingen tager ofte sit udspring der, hvor det første konkrete udspil ligger. Det kan derfor være en fordel, at du spiller ud før din chef, så forhandlingen kommer til at tage udgangspunkt i dine ønsker og forventninger. Spiller din chef ud først, kan du med fordel lytte og derefter fortælle, hvad dit udspil er og hvorfor. 

God forhandlingsstil

Al erfaring viser, at du øger dine muligheder for at opnå et godt resultat, hvis du bidrager positivt og konstruktivt til en god tone og stemning under forhandlingen. At du er imødekommende, lytter og anerkender din chefs holdninger og ønsker er ikke det samme som at være enig. Man kan sige, at selve forhandlingsmødet skal være med til, at du opretholder eller forbedrer jeres relation. 

Din mulighed for at påvirke

Din mulighed for at påvirke dit lønforhandlingsresultat er mindst i det øjeblik, hvor du sidder til selve forhandlingen. Det lyder måske mærkeligt, men ofte er det sådan, at din chef allerede har vurderet og måske afklaret, hvor meget du skal have i lønstigning, når I sidder ved bordet.

Tal derfor med din chef om din løn og dine forventninger til en lønstigning inden, lønbudgettet bliver fastlagt, og sørg for, at du leverer på dine ansvarsområde hele året rundt.

Vær nysgerrig

Du får kun en lønforbedring, hvis din chef kan se værdien af at give dig mere i løn. Hvilke resultater, kompetencer og potentiale du med fordel kan fremhæve afhænger derfor først og fremmest af, hvad din chef mener er vigtig. 

Som en dygtig forhandler bruger du derfor det meste af din energi under forhandlingen på at være nysgerrig og undersøge, hvad din chef ønsker, synes er vigtigt og er optaget af. På den måde får du en fornemmelse af, hvordan du kan målrette dine argumenter, så de rammer ind i kernen af din chefs ønsker og muligheder og dermed øger dine chancer for at få et lønløft nu eller senere. 

På et tidspunkt skal du stoppe med at lytte, og så skal du give dine væsentligste argumenter for, at du skal have en lønstigning. 

Du opnår næppe noget ved at bombardere din chef med en endeløs række af argumenter. Nogle af dem vil være stærkere end andre, og der er risiko for, at din chef vil tage fat i de svageste. Vælg de tungeste argumenter ud og læg mærke til, hvilke af dem din chef reagerer mest positivt på, så du kan koncentrere din argumentation om dem. 

Nej-forhandlinger

Giv ikke op for hurtigt, hvis du bliver mødt med et nej. Undersøger du baggrunden for din chefs nej, får du mulighed for fx at få brugbar viden om, hvad din chef forventer af dig og hvordan, du kan imødekomme forventningerne fremadrettet.

En undersøgelse af grunden til afvisningen kan også afsløre nye muligheder. Skyldes afvisningen fx manglende økonomisk råderum, kan der måske i stedet være mulighed for at tale om nye opgaver, ny titel eller mere fleksibilitet eller frihed.

Omvendt skal du også afkode din chefs udmeldinger og kropssprog og have en ”fingerspitzengefühl” for, hvornår det er en god ide at stoppe. 

Hvis ikke du får en lønstigning ud af forhandlingen, så tænk ikke, at den er spildt. Se det i stedet som starten til næste års forhandling. 

Hvornår foregår lønforhandlingen?

Hvis du selv har mulighed for at indkalde din chef til lønforhandling, så vælg et tidspunkt, hvor din forhandlingsposition er så god som muligt. Det kan være, at du lige har afleveret et projekt, eller at du har taget ekstraordinært fra på driftsopgaverne. Det vil være en god anledning til at få talt om, hvad dine leverancer har af betydning for teamet og organisationen.

Når du selv indkalder, er det vigtigt, at du spiller ud, og tager ansvar for, at det er dig, som har indkaldt til forhandlingen. 

Husk, at hvis du ikke får en lønstigning til selve forhandlingen, så har du i alt fald plantet et frø om, at du forventer, at din indsats bliver husket til næste lønforhandling. 

Mange arbejdspladser har lønforhandling på et bestemt tidspunkt på året fx i forbindelse med MUS eller lignende. Her kan det være, at dine resultater ikke ligger helt present for din chef. Det er derfor en god ide at tage en snak om dine resultater løbende.

Hvad er aftalt?

Inden du forlader forhandlingsbordet, er det en god ide at få samlet op på det, som I netop har aftalt. Få fx afklaret, om din lønstigning er med eller uden pension, og/eller hvornår din lønstigning træder i kraft fra.

Hvis I ikke er blevet færdige med forhandlingen, så aftal hvornår den skal genoptages, hvis det er muligt.

En ekstra forhandling giver din chef mulighed for at genoverveje, om du lønmæssigt ligger det rigtige sted, og du har mulighed for at overveje, om der er andre elementer, som vil være interessante for dig at få med hjem fra en lønforhandling.

Hvad skal der ske inden din næste forhandling?

Undersøg og spørg din chef om, hvad du skal levere det næste år for at øge dine chancer for (endnu) en lønstigning. Hvad vil din chef gerne se fra dig? Hvad skal du helt konkret levere for, at din chef har lettere ved at få en lønstigning igennem til dig?

Få signaleret, at du ser jer på det samme hold, og at det er vigtigt for dig at vide, hvordan du præsterer bedst muligt, så du har bedre mulighed for at få en lønstigning til næste års forhandling. 

Afslut forhandlingen på en god måde

Kom ud af døren på en ordentlig måde. Anerkend din chef for det, du har fået, og vær tilfreds med resultatet – også selv om du ikke har fået alt det, du bad om. På den måde er du allerede ved at varme op til næste års lønforhandling.

Brug den viden, du har fået fra din chef til at positionere dig til din næste lønforhandling. Med andre ord: Find ud af, hvad der er vigtigt for din chef, og sørg for at levere på det. Husk også, at du løbende kan gøre din chef opmærksom på dine resultater inden for de områder, som du ved er ledelsesmæssigt prioriteret. 

Har du behov for at blive udfordret og reflektere over din egen karriereudvikling, så kan Djøfs mentorforløb være en mulighed for dig. Her vil du blive udfordret af en mentor, som selv har haft lignende udfordringer.

Dos and don'ts

Dos

 • Vær skarp på, hvad du vil opnå og begrundelserne for det
 • Vær nysgerrig, imødekommende, stil spørgsmål og lyt
 • Hold pause, hvis du har brug for at tænke dig om eller revidere dine ønsker eller argumenter
 • Rum uenigheden i en forhandling – hvis I var enige, var der ingen grund til at forhandle
 • Vær opfindsom og se muligheder og åbninger.

Don'ts

 • Undgå vrede. Bed om en pause, hvis du bliver vred under forhandlingen. Ellers risikerer du at miste fokus på dit mål
 • Undgå overraskelsesangreb. Del informationer og statistikker med din chef inden forhandlingen
 • Undgå trusler. Trusler fjerner fokus fra det, forhandlingen handler om og forringer dine muligheder for at opnå et godt resultat
 • Undgå at fortælle din chef, hvad han bør tænke og gøre. Bliv på din egen bane under forhandlingen.

Din lønforhandling

Du skal indkaldes til lønforhandling på lige fod med dine kolleger, uanset om du er på vej eller er på orlov.

Som medarbejder i det offentlige er det aftalt lokalt, om det er dig eller din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn.