]]>

Djøf

§56-aftaler

Lider du af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at du kan få en del sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at indgå en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær.

En § 56-aftale kan indgås, hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder forhøjet risiko for fraværsdage som følge af sygdommen eller behovet for behandling. Det er en betingelse for at indgå aftalen, at det forventes, at lidelsen vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året.

Det gælder også, hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.
 
Indgåelse af en §56-aftale betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion fra din første sygefraværsdag pga. sygdommen - mod normalt først fra efter 30 dages fravær.

Under sygdom modtager du fuld løn.

Aftalen mellem dig og din arbejdsgiver skal godkendes af kommunen. Det er din arbejdsgiver, der skal indsende en særlig blanket til kommunen, som selv indhenter den nødvendige lægelige dokumentation. En § 56-aftale er en personlig aftale, der gælder op til 2 år, og den omfatter kun den sygdom, som ligger til grund for indgåelsen af aftalen.