]]>

Sygdom

Hvilke rettigheder og pligter har du i forbindelse med sygdom?

Coronapas og test for Covid-19

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at vise gyldigt coronapas på arbejdspladsen.

Du kan også blive pålagt at blive testet for Covid-19, hvis det er sagligt begrundet i arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Kan det ikke gøres inden for normal arbejdstid, skal du kompenseres økonomisk for din tid og for rimelige udgifter fx til benzin, offentlig transport og lignende.

Sygemelding, dokumentation og fastholdelse

Løn under sygdom

Opsigelse på grund af sygdom

Delvis raskmelding – delvis sygemelding

§56-aftaler