]]>

Djøf

Orlov hvis du mister et barn

Hvis du mister et barn under 18 år, kan du have ret til sorgorlov.

Sorgorlov

1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft, som markant udvidede retten til sorgorlov for forældre, der mister et barn. Med loven fik begge forældre - uanset om de var biologiske forældre eller adoptivforældre - ret til sorgorlov i 26 uger, hvis de mistede et barn under 18 år

Forældrene har i de 26 ugers sorgorlov ret til barselsdagpenge, hvis de opfylder betingelserne i barselsloven.

Berørte forældre, der ønsker at benytte sig af muligheden for sorgorlov, skal orientere deres arbejdsgiver om det og hvor lang tid, de vil være væk fra arbejde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene, kan de senere hen ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der er også mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren. Visse overenskomster giver også ret til fuld løn til både mor og far i nogle af ugerne.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så kontakt os: dk¤djoef¤djoef.

Ret til løn under sorgorlov

For privatansatte afhænger retten til løn under sorgorlov af, hvad der fremgår af kontrakt, personalehåndbog eller lokal overenskomst.

For ansatte i staten er det ved OK21 aftalt, at forældre med virkning fra 1. april 2021 vil have ret til løn under orlov i indtil 26 uger efter barnets død, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år. Samme ret til løn under orlov gælder for adoptanter og kommende adoptanter, der har modtaget et barn, hvis barnet dør inden det fyldte 18. år. Desuden får hver af forældrene ret til løn under orlov i indtil 14 uger efter barnets bortadoption, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

For ansatte i kommune og region er der p.t. kun ret til løn i 14 uger, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel eller modtagelse. Fra 1. april 2022 vil der gælde de samme regler som på statens område.